Vakkert vatn

I strie straumar. Det vestre løpet av Herrefoss rett etter flaumen i september.

Foto: Astrid Brockhus