151126 Fs 151123 36 b

Folkeavstemming om ny kommune

151126 Fs 151123 36 b

Kva skal ein vektlegge. Korleis skal ein vektlegge ei avstemming mot ei innbyggjarhøyring, spurde Bergit Askildt Myrjord (midten) i formannskapet. Rundt bordet f.v. Asbjørn Botnen (ryggen til), Kristin D. Bøen, Glenn Isaksen, Silje Dalen, Bergit A. Myrjord, Borgar Kaasa, Svein Lerum (delvis skjult), Olav Kasland og Åse Egeland. FOTO: Arkivfoto

 Tvilte seg fram til folkeavstemming

Korleis skal kommunstyrepolitikarane høyre innbyggjarane i Bø for å få vite om dei er for eller imot ei kommunesamanslåing? Formannskapet har diskutert meiningsmåling, men droppa det.

– Dersom det blir ei folkeavstemming med deltaking under 50 prosent og resultatet i folkeavstemminga blir 48 mot 52 prosent, kva gjer me då?

Les meir om kommunesamanslåing i vekas Bø blad. Du kan kjøpe avisa på nett på buyandread.no