Stikkande rim

Rimtaggar. Når frosten kjem skjer det noko i naturen. Taggar eller kurver, det er kunst uansett.

Foto: Olav Finstad