SKABB-UTBROT. Både tilsette og pasientar ved Bø sjukeheim (bilete) har blitt smitta av skabb.

Bø sjukeheim tilskot Husbanken budsjettbombe 
ny sjukeheim
FEKK SEG EI OVERRASKING:I Nokon kom med overrasking til sjukeheimen, og det blir dei takka for. FOTO: Bø blad, arkiv

Sorterer ikkje søppel

B¿ sjukeheim tilskot Husbanken budsjettbombe ny sjukeheim

Alt i ein dunk

Bø kommunes søppelsortering på sjukeheimen er minimal. På den splitter nye sjukeheimen er det lagt opp til full sortering, men bare papp blir skilt ut. Resten av søpla blir kasta i ein og same dunk. – Det er ikkje ulovleg, seier einingsleiar Jørund Verpe.

Les meir i papiravisa eller på buyandread.no