Blir ikkje høyrt. – Ikkje noko eg har teke opp i samarbeidsutvalet (SU) blir har blitt teke til følgje, seier tillitsvald Gøril Thyholdt ved Bø Fysioterapi.
Blir ikkje høyrt. – Ikkje noko eg har teke opp i samarbeidsutvalet (SU) blir har blitt teke til følgje, seier tillitsvald Gøril Thyholdt ved Bø Fysioterapi.

Brot mellom kommune og fysioterapeut

Blir ikkje høyrt. – Ikkje noko eg har teke opp i samarbeidsutvalet (SU) blir har blitt teke til følgje, seier tillitsvald Gøril Thyholdt ved Bø Fysioterapi.

Blir ikkje høyrt. – Ikkje noko eg har teke opp i samarbeidsutvalet (SU) blir har blitt teke til følgje, seier tillitsvald Gøril Thyholdt ved Bø Fysioterapi.

 

 – Blir ikkje høyrt

Tillitsvald for fysioterapeutar med driftstilskot, Gøril Thyholdt, trekkjer seg frå samarbeidsutvalet (SU) til Bø kommune. Ho meiner ho ikkje blir høyrt.

– Eg føler at eg ikkje blir høyrt og at referata frå møta er mangelfulle, seier Gøril Thyholdt.

Ho opplever at innspel ho kjem med ikkje blir tekne med i referata. Ho opplevde det på same måte som då saka om inndraging av driftstilskot til ei 60 prosent stilling var oppe til politisk behandling for eit halvt år sidan.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.com.