151126 Norith Eckbo 2

Feirar jul på Sydpollandet

151126 Norith Eckbo 2

Forskar. Biolog Norith Eckbo forskar på pingvinar og miljøgifter i polare område. Foto: Gro B. Røiland

Jula blir litt annleis i år for Norith Eckbo (29). Tradisjonell feiringa heime på Borgja er bytt ut med jul på ein fransk forskingsstasjon på Sydpollandet. Der skal biologen frå Bø vera i tre månadar for å forske på miljøgifter i polare område. Ho skal mellom anna ta prøver av pingvinar.

Turen til Antarktis er feltarbeid i samband med ein doktorgrad i biologi som ho tek på Universitetet i Oslo (UiO).  Forskingsrådet og Klima- og miljødepartementet finansierer arbeidet.