Gamleveg gamle skjerma avdeling

Godkjente flyktningebustad

Gamleveg gamle skjerma avdeling

Utval for plan, teknikk og næring (PTN) vedtok i siste møte å gje bruksendring for den gamle sjukeheimen/skjerma avdeling i Gamlevegen for å bli bustad og mottak for mindreårige flyktningar. Det er tenkt eit maksimum tal på 13 personar og døgnbemanning. Det er ikkje tenkt bygningsmessige endringar. Vedtaket var samrøystes.