151203 Gg båt på sandbanke b

Har stranda i Øvre Bø

151203 Gg båt på sandbanke b

Motstraums. Denne båten har lagt seg til rette på ein sandbanke eller holme i Bøelva.

 

Ikkje så ofte

Denne båten ligg motstraums på ein sandbanke eller holme  i Bøelva like ovanfor Bergestigåsen. Kanskje var det flaumen tidlegare i haust som førde han hit. Det er ikkje så ofte det er båtar i denne delen av elva, kanoar er vanlegare. Kan den ha kome frå Seljordsvatnet?

Les om stort og smått i Bø i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no