Mattis Willms, diriektør i Sommarland.
Mattis Willms, diriektør i Sommarland.

Reint vatn i Sommarland

Mattis Willms, diriektør i Sommarland.

Mattis Willms, direktør i Bø Sommarland, er glad for dei gode resultata etter tilsyn i sommar. Foto: Gro B. Røiland

Bø Sommarland får god attest for hygiene og sikkerheit etter tilsyn i parken i sommar. Det er Miljøhygienisk avdeling på Notodden som har tilsynsansvar i Bø Sommarland.

Sommarlanddirektør Mattis Willms er glad for dei gode resultata. Parken i Bø er ifylgje direktøren kjend for å ha god vasskvalitet og lågt bakterieinnhald i bassenga.

Les meir i papiravisa torsdag eller kjøp avisa på buyandread.com.