Kommunehusa-Bø-Nome-Sauherad

No kjem diskusjonen om kommunehuset

Kommunehusa-Bø-Nome-Sauherad

Felles kommunehus. Kvar kommunehuset i ei samanslått kommune skal ligge blir tema i arbeidsmøtet som dei tre Midt-telemark-kommunane arrangerer i Vrådal 15. og 16. desember.

 

 

 Kvar skal kommunehuset ligge

Med møtet i Vrådal 15. og 16. desember går forhandlingane om kommunesamanslåing i Midt-Telemark inn i ein ny fase. Då skal dei vanskelege sakene på bordet.

Etter fleire møte som stort sett har handla om korleis ein skal legge opp forhandlingane, kva fristar som gjeld og kva krav staten stiller, skal Nome, Sauherad og Bø i reelle forhandlingar om å slå seg saman. Det skjer i Vrådal 15. og 15. desember.

Les meir om det komande møtet, aktuelle problemstillingar og argument for og imot i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no