Bustad eigedom omsetting Bø
Bustad eigedom omsetting Bø

Leilegheit ført på feil husnummer

Bustad eigedom omsetting Bø Bøgata 8 Liabygget

Liabygget

Andre eigarar

Ei leilegheit som vart seld i Bøgata for litt sidan er ført på feil adresse, på Liabygget. Torgrim Høibø opplyser at det ser ut til at de er fleire leilegheiter i bygget som er ført opp på andre eigarar i registeret til Statens kartverk enn det som er rett. Teknisk sjef Vidar Lofthus seier at ein ikkje veit kva som har skjedd, men at ein skal prøve å finne ut av det når en skal møte kartverket på eit kurs onsdag denne veka.