BRÅK PÅ STASJONEN: Ein mann blei arrestert på Bø stasjon tysdag kveld.
BRÅK PÅ STASJONEN: Ein mann blei arrestert på Bø stasjon tysdag kveld. FOTO: Bø blad, arkiv

Parkeringskaos på Bø stasjon

Boe stasjon parkeringsplass 652 bilar og stasjonsbygning

Full parkering. Kapasiteten ved parkeringsplassen ved Bø stasjon er ofte sprengt. Foto: Øystein Akselberg.

Det parkeringskaos på Bø stasjon. For få plassar skapar problem for reisande og fører til feilparkerte bilar som er til hinder for tømmerterminalen.

Bø stasjon fekk i år nesten dobla talet på avgangar og talet på reisande på Sørlandsbanen stig. Stasjonen er ein av Sørlandsbanens mest brukte, med svært mange reisande, men Jernbaneverket har ikkje følgd opp med nok parkeringsplassar for dei reisande. Jernbaneverket lovar å sjå på saka.