Petter Aasen blir HBVs første rektor. Foto: Nils Kalve.
Petter Aasen blir HBVs første rektor. Foto: Nils Kalve.

Aasen blir rektor

Petter Aasen blir HBVs første rektor. Foto: Nils Kalve.

Fusjonsrektor. Petter Aasen blir den første rektoren for den nye høgskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge. Foto: Nils Kalve.

Ny høgskulerektor

Rektor for Høgskulen i Buskerud og Vestfold (HBV) blir rektor i den samanslåtte Høgskolen i Sørøst-Norge frå 1. januar. Same dag blir HBV og Høgskolen i Telemark (HiT) til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Aasen er professor i utdanningsvitskap og starta som rektor i Vestfold hausten 2007.