151231 HiT institutt kan bli delt 07 b

Høgskulen i Søraust-Noreg: Ny runde om kultur

151231 HiT institutt kan bli delt 07 b

Fekk gjennomslag. Instituttleiar Øyvind Eikrem (t.v.) meiner dei tilsette ved Institutt for kultur og humanistiske fag har fått gjennomslag i styrevedtaket. Her saman med professor Stephen Walton då dei to før jul gjekk ut og sa at Institutt for kultur og humanistiske fag bør haldast samla. Arkivfoto

Blanda reaksjonar

Styret i den nye Høgskulen i Søraust-Noreg legg språkfaga i Bø til eit felles utdanningsinstitutt. Kva som skjer med kulturfaga skal diskuterast i januar. Reaksjonane er blanda.

Frå 1. januar går Høgskolen i Telemark (HiT) over i historia og blir ein del av Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN). I den samanheng låg det føre eit forslag om å splitte Institutt for kultur og humanistiske fag i Bø. Som Bø blad skreiv før jul reagerte dei tilsette kraftig på forslaget.

Retting:

Me har sitert Sven Arntsen feil i saka, det rette er:

– Det var ingen som hadde kjepphestar, alle ville det beste for institusjonen, seier Arntzen.

Me hadde skrive instituttet.

Les meir i papiravisa eller kjøp Bø blad på nett på buyandread.no.