150107 Kommunereform forhandlingsmøte 160105 b

Kommunehuset til Bø

150107 Kommunereform forhandlingsmøte 160105 b

På gangen. Dei tre ordførarane, blant dei Olav Kasland, måtte snakke saman åleine før den siste floken løyste seg og forhandlingsutvalet vart einig om fordelinga av kommunale einingar og arbeidsplassar.

 

Flest arbeidsplassar til Nome

Bø får kommunehuset og kulturleiinga, medan Nome får nesten halvparten av alle arbeidsplassane, inklusiv teknisk avdeling. Sauherad får 52 stillingar og landbrukskontoret.

Medlemmane i forhandlingsutvalet blei einige om fordelingane av einingar og arbeidsplassar etter ei lang tautrekking i møtet tysdag. Det var etter planen. Måndag 11. januar er målet at forhandlingsutvalet som arbeider med ny kommunestruktur i Midt-Telemark skal signere ei intensjonsavtale.

Bildet på ramsida:

F.v. rådmann Åse Egeland, varaordførar Borgar Kaasa, ordførar Olav Kasland, og opposisjonsleiar Glenn T. Isaksen

Les meir i papiravisa torsdag eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.