160114 Høgskolen i Søraust-Noreg

Velkommen til HSN

160114 Høgskolen i Søraust-Noreg

Studentane som før jul gjekk på Høgskolen i Telemark, blir nå ynskt velkommen tilbake til Høgskolen i Søraust-Noreg. Foto: Gro B. Røiland

Studentane i Bø blir måndag og tysdag morgon til veka ynskt velkommen tilbake til høgskulen med faklar, quiz og lett bevertning. Dette skal markere at Høgskolen i Telemark ved årsskiftet blei til Høgskolen i Søraust-Noreg.

Samanslåinga og namneskiftet blir markert ved alle høgskulens avdelingar i Telemark, Vestfold og Buskerud.  Arrangementet er eit samarbeide mellom Studentparlamentet, Studentsamskipnaden og Høgskolen i Søraust-Noreg.