160121 Fs 160118 31 b

Gullbring friskmeld

Vil auke aktiviteten. Styret i Gullbring kulturanlegg satsar på auka aktivitet for å tene meir pengar i staden for å kutte for å spare. F.v. dagleg leiar Espen Raastad, Astrid Pladsen, Kristian Rantala, Svein Arntsen og styreleiar Arne Rui. Eva Rismo var ikkje tilstades. arbeidsmiljø økonomi

Vil auke aktiviteten. Styret i Gullbring kulturanlegg satsar på auka aktivitet for å tene meir pengar i staden for å kutte for å spare. F.v. dagleg leiar Espen Raastad, Astrid Pladsen, Kristian Rantala, Svein Arntsen og styreleiar Arne Rui. Eva Rismo var ikkje tilstades.

 

På opptur

Ein organisasjon som ikkje fungerte og eit kulturanlegg på veg mot konkurs. Slik karakteriserer styreleiar Arne Rui situasjonen i Gullbring for eitt år sidan. Eitt år etter skifte av styre er Gullbring kulturanlegg friskmeld og styret satsar friskt på å auke aktiviteten. Planane er så ambisiøse at styreleiaren er ikkje sikker på om dei lykkast.

Les meir om styreleiaren si oppsummering av snuoperasjonen og tankar om framtida i papiravisa eller kjøp Bø blad på nett på buyandread.no.