kommunehuset Bø kommunehus
kommunehuset Bø kommunehus

Bryt finansreglementet

kommunehuset Bø kommunehus heradshus

Dyraste lånet til Bø kommune er eit fastrentelån.

 Flytande rente billegast

– Kravet i finansreglementet for Bø kommune er at 25 prosent av låna skal ha fast rente. Det bryt kommunen, sa økonomisjef Richard Skaskiewicz i ei orientering til formannskapet måndag. Grunnen til at det er slik er at renta er lågare på flytande lån enn på fastrentelån. Det eine lånet kommunen betalar fastrente på er renta på 3,65 prosent. Dei andre ligg på 1,65 prosent.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.