Telemarksbruket malmfuru 9 feb 2016 10 Kilen og Grimsgaard

Suksess med malmfuru

Telemarksbruket malmfuru 9 feb 2016 10 Kilen og Grimsgaard

Flott malmfuru. Salssjef Svein Erik Kilen (t.v.) og dagleg leiar Ole Grimsgaard ved Moelven Telemarksbruket satsar på å auke produksjonen av malmfuru dei komande åra.

Telemarksbruket lagar i år 1.500 kubikkmeter trelast av malmfuru og håpar å doble mengda i løpet av to år.

Det er aukande interesse i byggjemarknaden for tradisjonsproduktet malmfuru, som er naturleg impregnert og nærast vedlikehaldsfritt. Moelven Telemarksbruket i Bø er i front og tek vare på gamle norske byggjetradisjonar, og satsar nå sterkt på produksjon av malmfuru. Hovudproduktet er kledningsbord til hus og offentlege bygg. 200 år gamle furutre blir industrielt handsama og kontrollert med digital laserskanning for så å ende opp som ytterkledning som kan stå i vêr og vind utan vedlikehald i nye 100 år.

Moelven lanserer nå produktet Malm100, som er malmfuru med hundre prosent kjerneved. Første steg på vegen er å ta ut tømmer av god kvalitet og med stor kjerneandel. Dei beste malmfurustokkane er 150 til 200 år gamle og veks som regel 400-500 meter over havet. Tinn har eit av dei beste områda med malmfuru i Telemark. Telemarksbruket hentar elles alt tømmeret sitt i Telemark , i ein avstand på maksimum fem-seks mil frå Bø.

– Det er mykje gammal skog med tømmer på over 150 år i vårt område, seier dagleg leiar på Telemarksbruket, Ole Grimsgaard, og gjev signal om at det blir teke ut for lite gammal furu.