160211-Bø-Regnskapskontor-ny-eigar-16-b

Nye eigarar i Bø regnskapskontor

160211-Bø-Regnskapskontor-ny-eigar-16-b

Nye kjem inn. Bø Regnskapskontor med nye medarbeidarar og eigarar. F.v. Anja Tveitan, Irene Forberg, Åse Grimholt, Knut Eilevstjønn, Jan Lepperød, Barbro Aasland Vibeto, Mona Ufs Nymoen, Jan Arne Hansen, Mone Lauritzen Høgstad, Marit Prestholt Lorne, Aarne Gavle.

 

Lepperød trappar ned etter 40 år

 

Jan Lepperød trappar ned etter 40 år og sel seg ut av Bø Regnskapskontor. Inn kjem advokat Arne Gavle og eit par revisorar, og kontoret utvidar tilbodet.

– Det er mest moro at me kan oppretthalde lokalt eigarskap i staden for at det er store kjedar som tek over, seier Lepperød.

Han etablerte Bø Regnskapskontor i 1975, tre år etter at han kom flyttande til bygda frå Larvik. Etter å ha vege for og imot har han kome til at det er på tide å trekke seg ut.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.