2016-02-Folk-i-fontene-folkevest

Stor folkevekst i Bø

2016-02-Folk-i-fontene-folkevest

Stadig fleire bøheringar. Folketalet i Bø fortset å auke. I fjor blei me 124 fleire. Her frå ein dugnad i Bø sentrum. Arkivfoto: Øystein Akselberg

Folketalet stig – igjen

Stadig fleire vil bu i Bø. Også i 2016 kan Bø kommune vise til auke i innbyggjartalet i løpet av fjoråret. Ved årsskiftet budde det 6101 personar i bygda, noko som er ein auke på 2,1 prosent. Tala frå i fjor viser eit innbyggjartal på 5977 i Bø.

– Dette er strålande nyheiter for Bø. Den stabile og svært gode veksten i folketalet viser det me som bur i Bø har visst lenge: Det er så inderleg godt å bu i denne bygda, seier ordførar Olav Kasland nøgd.

I nabokommunane våre går folketalet ned. I Nome er folketalet ved årsskiftet 6534 (2015: 6630), som er ein nedgang på 96 personar. I Sauerhad er det 4338 innbyggjarar (2015: 4346), som er ein nedgang på 8 personar.

I løpet av dei fem siste åra har innbyggjartalet i Bø auka med 442 personar (2011: 5659). Nome på si side har mista 27 (2011: 6561) innbyggjarar i femårsperioden, medan Sauherad har blitt 20 færre (2011: 4358).