160218-bibliotektall-2015-1

Bøker ned, musikk opp

160218-bibliotektall-2015-1

Biblioteksjef Ingvild Elvestad Tørre og bibliotekar Anne Marie Bråthen med eit utval populære bøker i året som gjekk. Foto: Gro B. Røiland

Bokutlånet ved Bø bibliotek gjekk ned i 2015, samanlikna med året før. Utlån av musikk gjekk derimot kraftig opp.

– Trenden er at utlån av musikk går ned på biblioteka, mens me går opp. Me kjøper inn musikk som er lokal. Elles går det i den gamle samlinga, seier biblioteksjef Ingvild Elvestad Tørre.

Tala viser at færre lånte papirbøker på Bø bibliotek i året som gjekk. Unntaket er skjønnlitteratur for barn, som auka frå 10.060 utlån i 2014 til 10.349 utlån i fjor.

Totalt, med bøker, film, lydbøker og musikk, hadde Bø bibliotek eit utlån i 2015 på 38.627 einingar. Året før var talet 40.193.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandrad.com