Olav Tangen 1 copy

Pris til Expert Bø

Olav Tangen 1 copy

Beste varehussjef. Butikksjef på Expert Bø, Olav Tangen, blei av kjeda kåra til beste varehussjef på årsmøtet nyleg.

Butikksjef ved Expert Bø, Olav Tangen, blei nyleg kåra til beste varehussjef i Expert-kjeda. Det viser ein butikk i god utvikling både på forteneste og butikkdrift.

Butikk-kjeda Expert har omkring 150 butikkar landet rundt. 70-80 av dei har lokale eigarar, som den i Bø, som er eigd av brørne Oddgeir og Kjell Arne Torekåsa.
Nyleg var det årsmøtesamling for butikkane i kjeda og før første gong stod kåring av dei fem beste butikkane på agendaen. Olav Tangen blei kåra til «beste varehussjef» og er både stolt og glad for utmerkinga.
– Me har hatt ei god utvikling både på Expert og når det gjeld Bø Installasjon generelt, seier han, og kan slå fast at butikken har hatt vesentleg betre resultat det siste året samanlikna med året før.