Oredalen, Gundersen og Bråten 805

På sporet av nytt samarbeid

Oredalen, Gundersen og Bråten 805

Samarbeider. Dekan Tone Jøran Oredalen (f.v.), rådgjevar Runar Gundersen og bedriftseigar Ingemar Bråten gjev kvarandre to år på å etablere eit nytt firma innan spor og bane. Foto: Øystein Akselberg.

Selskapet Sporconsult er på banen i regi av duoen Ingemar Bråten og Runar Gundersen. Den eine er gründer og bedriftseigar, den andre klekkjer ut gründerar på høgskulen.

På høgskulen i Bø sit dekan Tone Jøran Oredalen, rådgjevar Runar Gundersen og bedriftseigar og bøpatriot Ingemar Bråten. Sistnemnde er mest kjend for bedrifta si, Østlandske Vei og Betong. Gundersen er drivkraft og lærar for høgskulen sitt nye flaggskip innan entreprenørskap og innovasjon. Trioen snakkar om eit heilt nytt samarbeid dei i mellom. Dei har gjeve den nye bedrifta to år på å bli ein suksess. Samarbeidet mellom bedriftseigaren og høgskulestudiet handlar om å utvikle ei ny bedrift heilt frå grunnen av. Sjølve selskapet er etablert og har namnet Sporconsult.

Meir om dette finn du i papirutgåve av vekas Bø blad.