Herrefoss-4-sept-2015-1

Herrefoss-søknad oppgradert

Herrefoss-4-sept-2015-1

Herrefoss i Øvre Bø hausten 2015. 

Etter tre år på vent i NVE er søknaden om utbygging av Herrefoss kraftverk oppdatert. Ifølgje den oppdaterte konsesjonssøknaden for utbygging av Herrefoss kraftverk vil fossen misse mykje av verdien som landskapselement. Utbygginga vil ha ei brutto fallhøgde på 11,3 meter og berøre 50 meter av hovudløp og 200 meter av sideløpet av elva.

Utbygginga blir vurdert som middels negativ for biologisk mangfald. Det er, ifølgje konsesjonssøknaden, seks raudlisteartar i området. Dei viktigaste og mest trua er ål og elvemusling.

Les meir om utbygging av Herrefoss i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.com