kommunehuset Bø kommunehus
kommunehuset Bø kommunehus

Betre resultat

160121-Bø-kommunehuset-01-

Meir enn venta. Bø kommune kan betale ned meir gamma gjeld enn venta på grunn av betre resultat for fjordåret enn økonomiplanen la opp til. Arkivfoto

Betalar ned på gammalt underskot

Det økonomiske resultatet for Bø kommune vart betre i 2015 enn det kunne sjå ut til å bli, ifølgje eit notat som rådmannen delte ut til formannskapet i møtet måndag. Det ligg an til at ”overskotet”, netto driftsresultat, blir på 2,25 prosent eller 11,4 millionar kroner. Dermed kan ein betale ned 5,1 million kroner på tidlegare års underskot, det er 1,4 millionar kroner meir enn det som var avsett i økonomiplanen.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyabdread.no.