160310 fasteaksjonen

Fasteaksjon for reint vatn

160310 fasteaksjonen

Tysdag 15. mars bankar årets konfirmantar på dørene i Bø. Foto: Gro B. Røiland

Tysdag skal konfirmantane i Bø samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp og årets fasteaksjon. Inntektene frå Fasteaksjonen 2016 går til å skaffe folk i krise- og katastrofeområde reint vatn.

Sidan 1967 har Kirkens Nødhjelp arrangert Fasteaksjonen. Dette er Noregs nest største dør til dør-innsamling, med rundt 40.000 frivillige bøsseberarar.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.com.