Gjensidige Vertshuset 1nett

Gjensidige legg ned i Bø

Gjensidige Vertshuset 1nett

Stenger i Bø. Gjensidige har kontor i Vertshuset. Snart er det slutt.

Gjensidige melder at avdelinga deira i Vertshuset i Bøgata blir lagt ned fredag 29. april.

Forsikringsselskapet grunngjev stenginga av kontoret i Bø med at leiar ved kontoret har sagt opp jobben i Gjensidige, samtidig som kundane brukar stadig meir internett og telefon. Kontoret har ein leiar og to deltidstilsette.

Kontoret har sin siste opningsdag fredag 29. april.