160326-stillklokka

I natt må du stille klokka

160326-stillklokka

Det er tid for å skru klokka ein time fram.

I natt, klokka 0200, startar sommartida, og me kan gle oss over lysare kveldar.

Sommartid blei fyrste gong innført i ei rekke europeiske land under fyrste verdskrigen. Noreg har hatt sommartid kvart år sidan 1980.

Ein regel for å hugse om klokka skal stillast ein time framover eller bakover, er å tenkje at ein om våren ser fram til sommarferien og derfor stiler klokka ein time fram. Om hausten lengtar ein tilbake til sommarferien og stiller klokka ein time bakover.

Sommartida tar i år slutt natt til sundag 30. oktober.