160407-Damer-under-60-med-meining-03-b

– Kompetanse, kumlokk og kultur

160407-Damer-under-60-med-meining-03-b

Under 60 og utan skjegg. Nina Kaasa, Heidi Troneng, Kristin Ødegård Vestgarden, Evy Beate Tveter, Karin Hagen, Kristin Hovden, Kristin Digranes Bøen og Ingrid Sundbø har også meiningar om kommunesamanslåing.

 

Lei negative haldningar

– Kompetanse, kumlokk og kultur. Det er visjonen til åtte damer som gjerne vil sleppe til i debatten om kommunesamanslåing. Dei er lei negative haldningar, netthets og for sterke følelsar for kommunehuset.

Heile saka starta på ein måte som ikkje er alt for vanleg. Ei melding plinga inn til Bø blad:

– Damer under 60, utan lovnad om gull og grøne skogar eller dommedagsprofetiar, men med smil og positive argument også til meiningsmotstandarar, vil bli høyrt. Også folk utan skjegg kan ha meiningar om kommunesamanslåing.

Les meir om dei åtte damene og fleire andre saker om kommunesamanslåing i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.