SENTRAL ROLLE. Kommunane hadde ei sentral rolle da Noreg etter ei djup krise under andre verdskrig skulle gjenreise landet.
HER BLIR VEDTAK GJORT: Kommunehuset i Midt-Telemark. FOTO: Arkivfoto

Ni prosent sjukefråvær

151210-kommunereform-Bø-kommunehus-foto-ØA

Høgare sjukefråvær. Sjukefråværet i bø kommune vaar høgare i 2015 enn i åra før. Foto: Øystein Akselberg

Sjukefråvær kostar millionar

Sjukefråværet i Bø kommune i 2015 var 9,9 prosent. Det viser tal som personalsjef Hilde Bakkåker la fram i administrasjonsutvalet sist tysdag. Tala ho hadde for 2014 var 8,9 prosent, for 2013 9,1 prosent og 9 prosent for 2012.

I valkampen i fjor var det debatt om sjukefråværstala. Venstre meinte at tala hadde gått ned etter at partiet hadde stått for ei omorganisering i kommunen. Tala rådmann Åse Egeland og Vestre la fram var vesentleg lågare enn dei tala KS kom fram til for Bø.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no