160407-SU_ungdommar-13--b

Unge med politisk engasjement

160407-SU_ungdommar-13--b

Kanskje på sommarleir. To av dei har vore på feministisk seminar, til sommaren har alle fire lyst på sommarleir. f.v. Åsne Mæland, Marie Tveter, Vilde Einan og Sayme Mirozada

Har meldt seg inn i Sosialistisk Ungdom

Fire jenter i tiandeklasse ved Bø ungdomsskule har funne ut at politikk er viktig og noko unge bør interessere seg for. Dei har meldt seg inn i Sosialistisk Ungdom og fått styreplass i Bø SV.

Sayme Mirozada, Åsne Mæland, Marie Tveter og Vilde Einan, alle elevar i tiande klasse på ungdomsskulen har meldt seg inn i Sosialistisk Ungdom (SU). Dei er ikkje mange nok til å ha eit eige lag i Bø enno, men er med i laget i Grenland, og så møter dei på møte i moderpartiet SV i Bø. Vilde har alt fått ein plass i styret.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.