Eldrid Lunden 2

St. Olavs Orden til Eldrid Lunden

Eldrid Lunden 2

Blir tildelt dekorasjon. Eldrid Lunden blir i dag tildelt St. Olavs Orden. Arkivfoto frå Bøker i Bø 2012, foto: Øystein Akselberg.

H.M. Kongen har utnemnt forfattar og HSN-professor emeritus Eldrid Lunden til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Eldrid Lunden får ordenen for sin innsats for norsk litteratur.

Dekorasjonen vil bli tildelt ved eit arrangement i personalkantina på Høgskolen i Søraust-Norge, studiestad Bø, i ettermiddag.