Sesongbilletter Sommarland 2016

Gjev bort 50 Sommarland-billettar

Sesongbilletter Sommarland 2016

Samarbeider om Sommarland-billettar. Oddgeir Nymoen (f.v), Anne Guri Hegna Smeplass,  Mary Bråten, Jan Helge Sønstebø, Ingemar Bråten, Olav Tangen og Mattis Willms er personane bak spleiselaget for 50 sesongbillettar til Bø Sommarland.

Bøheringen Ingemar Bråten dreg for tredje året på rad i gang ei hjelpeordning for ungar som på grunn av familiens økonomiske situasjon ikkje får høve til å besøke Bø Sommarland. Eit spleiselag bidrar med sesongbilettar til 50 ungar. I år er det Ingemar Bråten, Sentrumsringen i Bø og Bø Sommarland som er trioen bak ordninga.
– Ordninga kjem til nytte og glede for mange ungar i regionen, seier Bråten, og legg til at bakgrunnen for ordninga er å sjå til at fleire ungar får ta del i aktivitetane og moroa i Sommarland.