160414-Middelalderloft-Erikstein-1

Stabbur eldre enn Svartedauden

Jørn Berget (t.v.) har tatt prøver av det største stabburet på Nordigard Erikstein, heime hos Øyvind Erikstein på Vreimsida. Prøvene viser at store delar av bygningen er frå 1330-talet. Foto: Gro B. Røiland

Ein stokk under stabburet på Nordigard Erikstein sette Jørn Berge på sporet av middelalder. Prøver viste at Berge, som til dagleg jobbar med lafting og restaurering av gamle bygningar, hadde rett.

Minst halvparten av det staslege stabburet som er i Øyvind Eriksteins eige, er frå 1330-talet. Det betyr at mange laftestokkar og plankar i bygningen blei utforma av handverkarar før Svartedauden kom til Noreg.

Les meir om middelalderloftet på Erikstein i papiravisa eller på buyandread.com.