151210-Forhandlingsmøte-kommunereform-151205-08

Sauherad ser mot Bø

151210-Forhandlingsmøte-kommunereform-151205-08

Forhandlingar. Per Simon Slettebø, Alf Rose Sørgaarden og Mette Haugholt utgjorde forhandlingsutvalet til Sauherad kommune. Slettebø og Sørgaarden var ikkje einige i vegen vidare etter at Bø og Nome sa nei. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Formannskapet tilrår forhandlingar med Bø

Formannskapet i Sauherad tolkar folkemøte, opinionsundersøking og møte med næringslivet slik at dersom ein skal gå vidare med kommunesamanslåing så er det Sauherad og Bø kommunar som må finne felles løysingar.

Formannskapet tilrår at kommunestyret er positiv til ein invitasjon frå Bø kommune om å inngå forhandlingar om kommunesamanslåing.

Det går det fram av referatet frå formannskapsmøtet torsdag 21. mars. Det var Per Simon Slettebø (Sp) som fremja forslaget.

Varaordførar Alf Rose Sørgaarden (KrF) foreslo at kommunestyret skulle vedta at det ikkje er aktuelt å starte hastesamtalar om fleire alternativ før 1. juli. Det forslaget fall mot to stemmer. Wenche K. Akkerhaugen (H) meinte ein burde vente til det kom ein invitasjon frå Bø kommunestyre, ikkje frå Bø kommune. Det fall mot ei stemme.

Formannskapet meinte også at det ikkje var grunnlag for å gå vidare med Aust-Telemark-alternativet no. Grunnen var resultatet i opinionsmålinga. Det var ei stemme mot dette.

Saka vil bli avgjort i kommunestyret torsdag 28. april, same dag som Bø kommunestyre og Nome kommunestyre vedtek vegen vidare. Innbyggjarane i begge kommunane sa nei til kommunesamanslåing i Midt-Telemark, men formannskapet i Bø har gitt ordførar Olav Kasland løyve til å vende seg til Seljor og Bø for å høyre kva dei seier til vidare forhandlingar.

Les meir om kommunesamanslåinga i Bø blad i neste veke.