160425-Elatio-Audun-Bjørnfeld-ute-2

Ny drift for Elatio

160425-Elatio-Audun-Bjørnfeld-ute-2

Med vidare. Audun Bjørnfeld er med vidare i drifta av Elatio.

Bjørnfeld blir med

Treningskjeda Nr1 Fitness overtek Elatio saman med Audun Bjørnfeld for åtte millionar kroner. Det opplyser administrerande direktør Trygve Amundsen i Nr1 Fitness i ei pressemelding.

Elatio vart slått konkurs 14. april og fire interessentar har vore inne i forhandlingane. Bjørnfeld eigde 40 prosent av aksjane i det opphavlege selskapet.

Prisen som dei som overtek betalar er åtte millionar kroner ifølgje Amundsen. Ifølgje bustyrar var gjelda 11,5 millionar per oktober 2015.