SENTRAL ROLLE. Kommunane hadde ei sentral rolle da Noreg etter ei djup krise under andre verdskrig skulle gjenreise landet.
HER BLIR VEDTAK GJORT: Kommunehuset i Midt-Telemark. FOTO: Arkivfoto

Ny kommunalsjef

kommunalsjef-

Hanne Winberg blir ny kommunalsjef etter Svein Lerum

Takka ja

Hanne Winberg frå Skien har takka ja til stillinga som kommunalsjef i Bø kommune. Det er stillinga til pensjonert spesialrådgjevar Svein Bj. Lerum som er gjort om. Den nye kommunalsjefen får ansvar for oppgåver som i dag ligg i rådmannens stab, det gjeld økonomi, personale, administrasjon, kommunikasjon, kultur, IKT, beredskap og innkjøp. Winberg er kommunalkandidat frå Noregs kommunal og sosialhøgskule, har første og andre avdeling juridikum frå. Universitetet i Oslo og master i offentleg administrasjon og leiing frå Handelshøjskolen i København. Winberg har arbeidd i kommunar, hjå Fylkesmannen og i KS.