160427-Høgskulen-i-Bø

Rekordmange søkjarar til studiestad Bø

160427-Høgskulen-i-Bø

Studiestad Bø er i vinden som aldri før. Foto: Øystein Akselberg

Dekan Tone Jøran Oredalen melder om heile 19 prosent auke i talet på søkjarar til Høgskulen i Søraust-Noreg campus Bø. I fjor hadde 1.471 søkjarar Bø som fyrsteval. I år har det auka til 1.750.

Ifylgje Oredalen har mellom anna studia innan økonomi og administrasjon, natur- og miljøvernfag og informatikk solid framgang.

– Det er veldig gledeleg og inspirerande, seier Oredalen.