160428-Trafikkteljing-Bø-03-b

Tunell hjelper ikkje

160428-Trafikkteljing-Bø-03-b

Færre bilar i gata. Ordførar Olav Kasland, vegsjef Kjell Solheim og Sindre Flø i Bygdepakke Bø er einige i at skal det bli mindre trafikk i Bø må fleire sykle, gå eller ta bussen.

 

Det er bøheringane som fyller gata

Trafikken gjennom Bø veks og det har vore diskutert planar om å legge vegen utanom sentrum. No viser ei trafikkteljing som Statens vegvesen har gjort at å byggje tunell rundt Bø for å få trafikken ut av Bøgata ikkje hjelper. Rundt 80 prosent av bilane skal likevel til Bø.

Les saka og få fleire fakta frå trafikkteljinga i Bø blad eller kjøp avisa på nett på buyanderad.no.