2016-04-Herrefoss-130315-1

Kanoulykke ved Herrefoss

2016-04-Herrefoss-130315-1

Kanovelt. Ulykka skjedde ved Herrefoss i 12-tida fredag. Foto: Øystein Akselberg

Kanovelt ved Herrefoss

Ein vaksen person har blitt frakta til Ullevål sjukehus med luftambulanse etter å ha velta med kano i Bøelva ved 12-tida fredag. Personen satt ifølgje Politiet i ein kano saman med ein annan person da kanoen velta ved Herrefoss i Øvre Bø, på grensa til Seljord. Den eine av dei to kom seg til land ved eiga hjelp etter velten, den andre blei redda i land ved hjelp av andre på staden. Det blei sett i gang hjarte- og lungeredning, og den livreddande førstehjelpa blei etter kvart overtatt av ambulanse, politi og brannvesen som rykte ut til