160430-tettstad

Tettstadpris til Bø kommune

160430-tettstad

Fylkesordførar Sven Tore Løkslid kom til Mai-marknaden med tettstadpris til Bø kommune og Evjudalen friluftspark. Foto: Gro B. Røiland 

Bø kommune har fått Telemark fylkeskommune sin tettstadpris for arbeidet med Evjudalen fritidspark. Overrekkinga skjedde i dag laurdag under Mai-marknaden på Bø torg.

Fylkesordførar Sven Tore Løkslid delte ut prisen, som blei tatt imot av ordførar Olav Kasland. Det er 22. gong Telemark fylkeskommune deler ut tettstadprisen, som er eit spesialdesigna kumlok frå Ulefos Jernværk og 50.000 kroner til kunstnarisk utsmykking.

Prisen skal fremje og støtte god utvikling av berekraftige stader, attraktive bumiljø og kreative møteplassar. Faglege leirarar hos fylkesmannen og fylkeskommunen utgjer juryen.

Les meir om tettstadprisen i neste utgåve av Bø blad, eller kjøp avisa på nett på buyandread.com .