Bø Vertshus

Seier nei til Vertshuset

Bø Vertshus

Vil byggje på og pusse opp. Eigar av Bø Vertshus søkjer om dispensasjon angåande parkeringsplassar for å byggje på Vertshuset.

Eigar av Bø Vertshus ønskjer å ruste opp, rive delar av dagens bygg og byggje noko nytt, samt endre fasadar på eksisterande bygg på sida som vender mot det nye Skogenkvartalet. Del av planen er tre nye leilegheiter i andre etasje av eksisterande bygg. Bygginga utløyser krav om 4,5 nye parkeringsplassar og tiltakshavar søkjer om dispensasjon frå kravet om parkeringsplassar. Bø kommune tilrår å seie nei til dispensasjonssøknaden som handsamast i Utval for plan, teknikk og næring (PTN) komande tysdag.