160526-Kommunesamansling-mte

Fornøgde med avtala

160526-Kommunesamanslåing-møte

Diskusjonar. Korleis ein kan integrere førebyggjande arbeid på alle område var eit av tema som vart diskutert i forhandlingsutvalet. F.v. representantane frå Sauherad: Aslaug Norendal, Mette Haugholt, ordførar, og Per Simon Slettebø. Frå Bø: Borgar Kaasa, Olav Kasland, ordførar, og Glenn T. Isaksen.

Intensjonsavtala i hamn

Politikarane i Bø og Sauherad er einige omn ei intensjonsavtale om kommunesamanslåing. Dei brukte heile onsdagen denne veka til å gå gjennom utkastet. Det vart fila mykje på språk og form, men ikkje flytta på nokon einingar.

– Eg er kjempefornøgd, me er i all hovudsak einige.

Det sa Olav Kasland, ordførar i Bø, i ei pause i forhandlingane onsdag

– Eg var usikker på om me ville klare det i dag då eg reiste hit. No er me nesten gjennom heile avtala og me har teke inn det som me hadde snakka om på førehand i forhandlingsutvalet. Eg trur me får det til, sa Mette Haugholt, ordførar i Sauherad.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no