160526-Brenne-restaurering-143-b-

Leitar etter skikka bygg

160526-Brenne-restaurering-143-b-

Brenne. Det restaurerte sveitserhuset på Brenne to prise i fjor. Arkivfoto

 Jaktar på kandidatar til byggeskikkpris

 

Juryen for byggskikkprisen er på jakt igjen. Dersom nokon har forslag på gode kandidatar er det berre å melde frå.

Det er ikkje noko nytt frå tidlegare, det er berre å kome med innspel og forslag, seier ei av dei i juryen , Ellen Schrumpf.

Prisen skal stimulere til god byggeskikk. Den kan gå både til nybygg og verne og vedlikehald av eldre bygningar. Både enkeltpersonar, institusjonar og verksemder i Bø kan få prisen.

Les meir om denne og andre saker i Bø blad eller kjøp avisa på nett på buyandread.no