PTN-utval 2014

Tid for utval

PTN-utval 2014

PTN-møte. Her frå eit tidlegare møte i utval for plan, teknikk og næring.

Politikarane våre går inn i ei veke med møter i alle dei tre kommunale hovudutvala. På rekkje og rad har utval for helse og velferd, utval for oppvekst og kultur, samt utval for plan, teknikk og næring møter. HV-utvalet har møte torsdag på Bø sjukeheim, OK-utvalet fredag på kommunestyresalen og PTN-utvalet møtes tysdag i neste veke på Bekkevoll. I tillegg til sakslistene er det ofte orienteringar og synfaringar på slike møter.