160602-Bjarne-Jenseb-Scanpix-b

– Byane tener mest på kommunereforma

160602-Bjarne-Jenseb-Scanpix-b

Sentraliseringsreform. – Dei kreftene som vil sentralisere meiner at alt det viktige skjer i byane. Dette er ei sentraliseringsreform som Bø ikkje er tent med, meiner Bjarne Jensen. Foto: Erlend Aas, Scanpix

 – Til skade for distrikta

Professor Bjarne Jensen meiner kommunesamanslåing er positivt for byar og til skade for distriktskommunane. Han meiner det kan dokumenterast med tal frå tidlegare samanslåingar.

– Analysar viser at folketalsutviklinga og utviklinga i talet på arbeidsplassar var svakare i dei kommunane som slo seg saman enn andre kommunar i tilsvarande kommunegruppe. Det gjeld særleg dei kommunane som mistar kommunesenteret, men heller ikkje dei kommunane som fekk kommunesenteret har hatt sterkare vekst, seier Bjarne Jensen, professor i forvaltingsøkonomi.

Tala har Jensen frå ein rapport som Proba Samfunnsanalyse laga på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet i 2013. Proba har sett på kva som har skjedd med kommunane som slo seg saman i perioden 1988 til 2013.

Les meir om kva Jensen seier om kommunereforma i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no. I avisa kan du blant anna også lese om kva 18 tilfeldige menneske frå Bø og Sauherad meiner om å slå saman dei to kommunane og rapport frå folkemøtet i Gullbring.