160602-Artsjakten-2016-Moseklubben,-Kristoffer-Bøhn-og-Olav-Kasland-2

Bø best i den nasjonale Artsjakten

160602-Artsjakten-2016-Moseklubben,-Kristoffer-Bøhn-og-Olav-Kasland-2

John Gunnar Brynjulvsrud (bak f.v.), Mie Arnberg, Torbjørn Høitomt og Stefanie Reinhardt frå Moseklubben i Bø sikra diplom, heider og ære for ordførar Olav Kasland (framme t.h.). Kristoffer Bøhn frå miljøorganisasjonen Sabima hadde med diplom og ros. Foto: Øystein Akselberg

Bø blei beste kommune i den nasjonale Artsjakten, der Moseklubben i Bø bidrog sterkt.

Artsjakten er eit arrangement i regi av miljøorganisasjonen Sabima og Artsdatabanken. Det er ein lokal og nasjonal dugnad for å vise kor viktig det er å ha god kunnskap om naturen.

Målsettinga med Artsjakten er å setje fokus på kartlegging av natur og å undersøke kva artar og naturtypar som finst i ein kommune. I løpet av eit døgn den 22. mai var frivillige og organisasjonar oppfordra til å registrere så mange artar som mogleg over heile landet.

Med registrering av heile 576 artar blei Bø best i landet.

– Halvparten av artane som blei registrerte i Bø under Artsjakten var nye for kommunen, seier Kristoffer Bøhn frå Sabima, og er svært imponert og glad over den store innsatsen.

Les meir om Artsjakten i papiravisa eller kjøp avisa digitalt på buyandread.com