2016-06 Elg i Evjudalen

Elg i Evjudalen

2016-06 Elg i Evjudalen

Elg i sentrum. Onsdag 25. mai 2016, klokka 04.50, tok to elgar eit morgonbad i vannspegelen i Evjudalen. Den andre elgen er bak busken til høgre.

Foto: Heidi Elise Klokkehaug