2016-06 Røttingen

Bøhering får toppjobb

2016-06 Røttingen

Ny jobb. Tidlegare bøhering John-Arne Røttingen blir administrerande direktør i Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet

Bøhering i viktig stilling

John-Arne Røttingen blei tysdag tilsett som Forskningsrådets nye administrerande direktør. Røttingen kjem frå stillinga som områdedirektør i Folkehelseinstituttet. Han voks opp i Bø og er legeutdanna, har doktorgrad i medisin og mastergrader i infeksjonsepidemiologi og i offentleg administrasjon. Han er også professor både ved Universitetet i Oslo og Harvard University og har leia arbeidet med HelseOmsorg21-strategien for forskning og innovasjon. Han har òg brei forskarerfaring. Røttingen tiltrer 1. mars neste år.